4ος κύκλος voucher για την επιδότηση POS – Ταμειακών
29 Φεβρουαρίου, 2024
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης-Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης
12 Μαρτίου, 2024

Έναρξη πλατφόρμας δήλωσης απασχόλησης συνταξιούχου

Άνοιξε την Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, δήλωσης της απασχόλησης των συνταξιούχων.

Με την ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, https://www.efka.gov.gr/dilosi-erg-synt.php, ανοίγει ο δρόμος για την αύξηση των εσόδων των εργαζόμενων συνταξιούχων οι οποίοι πλέον λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους από το 70% που λάμβαναν έως τώρα.

Σημειώνεται ότι από την παρακράτηση του νέου πόρου 10% επί των αποδοχών υπέρ ΕΦΚΑ εξαιρούνται συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως άτομα με ψυχική αναπηρία, όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα, οι πολύτεκνοι και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας.

Επίσης από τον πόρο εξαιρούνται και οι απασχολούμενοι σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, για τους οποίους όμως προβλέπεται αναστολή σύνταξης έως το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Προθεσμία 4 μηνών έχουν οι συνταξιούχοι που έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται (ανέλαβαν εργασία οποτεδήποτε πριν από την  Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου) ώστε να υποβάλλουν την ηλεκτρονική δήλωση στον ΕΦΚΑ για την εργασία τους.

Τελικά όλοι οι εργαζόμενοι – συνταξιούχοι υποχρεούνται (με απειλή ποινής 12 συντάξεις κύριες και επικουρικές) να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, μόνο που σε όσους έχουν ήδη εργάζονται και έχουν υποβάλλει στο παρελθόν την αίτηση δίνεται περιθώριο 4 μηνών για την υποβολή της νέας, ηλεκτρονικής αίτησης.

Μετά τη διακοπή της απασχόλησης:

 • ο χρόνος ασφάλισης που δημιουργείται από την απασχόληση του συνταξιούχου αξιοποιείται για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης, κατόπιν αιτήσεώς του.
 • Το ποσό της προσαύξησης για την κύρια σύνταξη υπολογίζεται με βάση
 • τα ποσοστά αναπλήρωσης και
 • τις συντάξιμες αποδοχές των άρθρων 8 και 28 του ν. 4387/2016 και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της προσαύξησης εκκινούν από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης του συνταξιούχου.

Ο πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ, όπου καταβάλλεται σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις,

 • δεν είναι ανταποδοτικός και
 • δεν αξιοποιείται για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης ή για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης. (παρ. 7)

Με τον ίδιο τρόπο αξιοποιείται ο χρόνος εργασίας ή η αυτοαπασχόληση ή μέρος αυτών, οποτεδήποτε και εάν διανύθηκε από τους απασχολούμενους συνταξιούχους κατά την 12η.5.2016 που συνέχισαν ανελλιπώς την εργασία ή την αυτοαπασχόλησή τους κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016. Η αξιοποίηση προϋποθέτει ότι οι προϊσχύουσες του ν. 4387/2016 διατάξεις προέβλεπαν αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του κοινοποιούμενου άρθρου. (παρ. 8)

Υποχρέωση δήλωσης απασχολούμενου συνταξιούχου στον e-ΕΦΚΑ (παρ. 10) – και στον εργοδότη – έναρξη λειτουργίας σχετικής πλατφόρμας

Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ εξ ιδίου δικαιώματος [λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο) και γήρατος λόγω αναπηρίας του ν. 612/1977 (Α΄164) και των νόμων που παραπέμπουν σε αυτόν, καθώς και του τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210)], υποχρεούνται, πριν αναλάβουν υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ απασχόληση, να το δηλώσουν στον Φορέα. Παράλειψη της δήλωσης επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με δώδεκα (12) μηνιαίες συντάξεις, κύριες και επικουρικές.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις:

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης υποχρεούνται να δηλώσουν την έναρξη της απασχόλησης στον Φορέα, καθώς και τυχόν συνδρομή ιδιότητας που αποκλείει την επιβολή πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ ή και ασφαλιστικής εισφοράς.

Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ εξ ιδίου δικαιώματος, λόγω:

 • γήρατος,
 • αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο) και
 • γήρατος συνεπεία αναπηρίας
 • του ν. 612/1977 (Α’164) και
 • των νόμων που παραπέμπουν σε αυτόν, καθώς και
 • του τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210)],

υποχρεούνται, πριν αναλάβουν υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ απασχόλησηνα το δηλώσουν στον Φορέα.

Παράλειψη της δήλωσης επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με δώδεκα (12) μηνιαίες συντάξεις, κύριες και επικουρικές.

 • Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως ενός τετάρτου (1/4) από την κύρια σύνταξη και έως του ποσού του άρθρου 46, του ν. 4670/2020 (Α’ 43) από την επικουρική.
 • Άλλως, εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190)

Η συνδρομή ιδιότητας που αποκλείει την επιβολή ασφαλιστικής εισφοράς ή και πόρου υπέρ e – Ε.Φ.Κ.Α. δηλώνεται στο φορέα.

 1.3.3. Απασχόληση συνταξιούχων: Σε λειτουργία η υποβολή των δηλώσεων – προθεσμία υποβολής της δήλωσης στην πλατφόρμα

Σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα https://www.efka.gov.gr/dilosi-erg-synt.php, για τους εργαζόμενους συνταξιούχους.

Προθεσμία 4 μηνών έχουν οι συνταξιούχοι που έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται (ανέλαβαν εργασία οποτεδήποτε πριν από την, Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου) ώστε να υποβάλλουν την ηλεκτρονική δήλωση στον ΕΦΚΑ για την εργασία τους.

Τελικά όλοι οι εργαζόμενοι – συνταξιούχοι υποχρεούνται (με απειλή ποινής 12 συντάξεις κύριες και επικουρικές) να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, μόνο που σε όσους έχουν ήδη εργάζονται και έχουν υποβάλλει στο παρελθόν την αίτηση δίνεται περιθώριο 4 μηνών για την υποβολή της νέας, ηλεκτρονικής αίτησης.

Έναρξη πλατφόρμας δήλωσης απασχόλησης συνταξιούχου
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.
Διαβάστε περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο