Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η DK ECONOMICS είναι ένα σύγχρονο γραφείο οικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που ιδρύθηκε το έτος 2022 στο κέντρο της Ξάνθης, εναρμονισμένο πλήρως με τις απαιτήσεις του σήμερα, με σκοπό να ικανοποιήσει και να υποστηρίξει τις ανάγκες του κάθε ιδιώτη και επιχειρηματία, με σεβασμό, εντιμότητα και αξιοπιστία. Η ομάδα της αποτελείται από νέα και καταρτισμένα άτομα με επιστημονικές γνώσεις, εξειδικευμένες προτάσεις και προσαρμοσμένες λύσεις για τον καθένα.

Ευστάθιος Δρεμσίζης

Ο Ευστάθιος Δρεμσίζης είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ναυτιλιακή Οικονομική και Χρηματοοικονομία. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και είναι κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας ΛογιστήΦοροτεχνικού Β’ τάξης. Είναι αρμόδιος για θέματα λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης, προγράμματα κρατικών και ευρωπαϊκών  επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, καθώς και για τον σχεδιασμόδιαχείριση επιχειρηματικών πλάνων και σχεδίων.

Ευσταθία Κρυωνυφάκη

Η Ευσταθία Κρυωνυφάκη είναι Γεωργοοικονομολόγος, απόφοιτη του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εξειδικευτεί στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα. Είναι μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωπόνου. Είναι υπεύθυνη σε θέματα αγροτικών επιδοτήσεων, προγραμμάτων νέων Γεωργών και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην βιολογική γεωργία και σε μέτρα στήριξης των γεωργών.